Expozice lidové architektury v Chanovicích - rekonstrukce venkovské usedlosti Lužany čp. 35

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/25.02741
Zahájení projektu: 3. 3. 2014
Ukončení projektu: 31. 3. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Expozice lidové architektury (skanzenu) v Chanovicích především jako záchranného projektu pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech je ve výstavbě od roku 1993. Tato realizace nemá za hlavní cíl pouze stavební rehabilitaci přenášených a takto zachráněných památek lidové architektury, ale také jejich smysluplné zapojování do regionálního cestovního ruchu. Vedle prezentace dobových forem bydlení jsou zde prezentovány zemědělské činnosti, podomácká výroba a řemesla na vesnici v časovém období druhé poloviny 18. století až první poloviny 20. století. Příkladné propojení prezentace tohoto druhu kulturního dědictví s odpovídajícími programy a aktivitami z oblasti tradiční lidové kultury vypovídají o mimořádném dlouhodobém zájmu veřejnosti o tyto formy představování někdejšího života a tradic české vesnice. Hlavním dokladem je např. každoroční Den řemesel v Chanovicích (letos 11. ročník) povýšený v roce 2008 na Přehlídku řemeslných dovedností Plzeňského kraje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 420 050,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 427 067,00 Kč
 
Celková částka: 2 847 117,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena