Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - I. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000351
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 29. 9. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Podstatou předkládaného projektu je "startovací" první dílčí část I. etapy procesu transformace pobytových sociálních služeb příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb. Tímto projektem dojde k vybudování 3 skupinových domácností pobytové služby chráněné bydlení pro 17 uživatelů nákupem 3 rodinných domů ve vhodných lokalitách (Červenka, Uničov a Drahanovice) a vybavení všech skupinových domácností v souladu s potřebami klientů a poskytovaných sociálních služeb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 415 700,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 485 123,60 Kč
 
Celková částka: 9 900 824,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena