Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537
Zahájení projektu: 10. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno, jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví je rekonstrukce Psychiatrické kliniky vč. rekonstrukce akutních psychiatrických lůžek, zřízení stacionáře, realizace prostorového a materiálního zázemí Centra duševního zdraví a vybavení multioborového týmu Centra duševního zdraví Brno.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 491 299 915,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 86 699 985,00 Kč
 
Celková částka: 577 999 900,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena