Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Stodská nemocnice, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001330
Zahájení projektu: 16. 3. 2016
Ukončení projektu: 26. 3. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Stodská nemocnice, a.s. (SN) zajišťuje péči v oborech gynekologie a porodnictví, chirurgie, vnitřní lékařství a dětské oddělení. Projekt SN realizuje s cílem zlepšit návaznou péči o nemocné, kteří přicházejí z center vysoce specializované péče. Předmětem projektu je modernizace přístrojů a pomůcek tak, aby byla zajištěna dostatečná a účinná péče nemocným, a aby SN nadále poskytovala kvalitní návaznou péči a zlepšila se tak její dostupnost v okresech Plzeň-jih, Tachov, a Plzeň-sever.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 744 312,05 Kč
Národní soukromá částka: 6 660 760,95 Kč
 
Celková částka: 44 405 073,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena