Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001406
Zahájení projektu: 31. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Návazná péče pro obyvatele regionu Vysočina poskytovaná v jihlavské nemocnici byla zkvalitněna díky modernizaci laboratoří, pracovišť, operačních sálů a urgentního příjmu. Nové vybavení a moderní technologie získala také pracoviště následné intenzivní a dlouhodobé ošetřovatelská péče, což přispělo také k lepší dostupnosti těchto služeb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 83 979 768,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 819 959,09 Kč
 
Celková částka: 98 799 727,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena