Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001470
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu byla obnova a pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech. Jednalo se o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni. Cílem bylo zlepšit kvalitu a dostupnost péče o pacienty i zkvalitnit poskytovanou léčbu v Uherskohradišťské nemocnici. Projekt byl dvouetapový s realizací do 30.9.2018 a celkovými náklady ve výši 97,1 mil. Kč.

Přečtěte si reportáž o projektu na webu Deníku

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 82 548 968,05 Kč
Národní soukromá částka: 14 567 464,95 Kč
 
Celková částka: 97 116 433,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena