Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zlínský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000778
Zahájení projektu: 21. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Pořízení techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (ZZS ZK) za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof: 1. Sanitní vozidla (ambulance) typu C 4x4 - 8 ks 2. Sanitní vozidlo (ambulance) typu C pro přepravu pacientů s podezřením na VNN a nadměrných pacientů (XXL) - 1 ks 3. Terénní sanitní vozidla (ambulance) typu B 4x4 - 4 ks 4. Klimatizační jednotky - 2 ks 5. Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 28 ks 6. Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 4 ks

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 54 045 754,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 537 486,00 Kč
 
Celková částka: 63 583 240,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena