Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Bohumín
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009436
Zahájení projektu: 21. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu v Husově ulici čp. 559 ve městě Bohumíně a vybudování kvalitního bezbariérového zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením. Součástí bude vybudování zázemí pro sociální pracovníky zajišťující poskytování této sociální služby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 692 867,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 710 506,12 Kč
 
Celková částka: 11 403 374,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena