Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii ? Nemocnice Most, o.z.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005354
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii v Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v oboru perinatologie, čímž se zvýší úroveň standardu vybavenosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 500 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 10 500 000,00 Kč
 
Celková částka: 70 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena