Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001308
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Základním přínosem projektu je zlepšení dostupnosti kvalitní lékařské péče neboť kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče (ať již jde o diagnostiku nebo například rehabilitaci) určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle, dostane do další vysoce specializované péče, a jak rychle se po této péči vrátí do svého přirozeného prostředí. Vzhledem k tomu, že kvalita návazné péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadovaná péče, hraje úroveň infrastruktury důležitou roli.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 72 850 984,00 Kč
Národní soukromá částka: 12 856 056,00 Kč
 
Celková částka: 85 707 040,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena