Hasičská zbrojnice JSDH Paskov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Paskov
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002951
Zahájení projektu: 6. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2021
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba nové hasičské zbrojnice JSDH Paskov v jiném místě dislokace včetně demolice stávajícího objektu na parcele č. 448 k zajištění plnění úkolů a dostačující reakční doby pro efektivní zásah složky IZS JSDH Paskov vycházející z plošného pokrytí území a to v podmínkách mimořádné události - sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných látek. Specifickým cílem projektu je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof JSDH Paskov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 005 174,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 530 324,95 Kč
 
Celková částka: 23 535 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena