Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008945
Zahájení projektu: 22. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt spočívá ve vybudování zázemí pro poskytování pobytových sociálních služeb komunitního typu pro osoby s kombinovaným postižením v Jihlavě Na Kopci, kde v současnosti ani v celém okrese Jihlava tento typ služby není poskytován. V rámci projektu dojde k vybudování dvou domků rodinného typu, každý pro 6 klientů, jeden se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a druhý se službou chráněné bydlení. Společně s těmito objekty bude vystaveno zázemí pro denní aktivity a denní stacionář.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 39 291 848,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 933 855,58 Kč
 
Celková částka: 46 225 704,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena