Mobilní kontaktní a koordinační centra

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: MINISTERSTVO VNITRA
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/01.00138
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizace projektu je zaměřena na vytvoření plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center (MKKC), tzv. "mobilních front office", která budou v případě mimořádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě; v případě potřeby zde i dlouhodoběji působit; průběžně zajišťovat zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a zajišťovat koordinaci řešení vzniklé situace.
Jedná se o pořízení 76 speciálních motorových vozidel s moderní informační a komunikační technikou a dalším speciálním vybavením (např. odolná výpočetní technika, kontejner první pomoci a první záchrany, osvětlovací zařízení, megafon, přístřešek, vozidlová radiostanice, proměnná LED informační tabule, elektrocentrála, mobilní telefon) pro zajištění efektivní akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS. Technologie MKKC bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 102 713 725,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 125 952,00 Kč
 
Celková částka: 120 839 677,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena