Mobilní kontaktní a koordinační centra

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: MINISTERSTVO VNITRA
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/01.00138
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Speciální vozidla plná moderních technologií poskytují při mimořádných událostech základní informace občanům přímo v terénu. Díky nim také dochází k průběžnému zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a lepší koordinaci vzniklých situací. Použité technologie navíc slouží pro spojení s operačními středisky integrovaného záchranného systému.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 102 713 725,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 125 952,00 Kč
 
Celková částka: 120 839 677,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena