Specializovaná technika IZS

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Petřvald
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000730
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Petřvald určeného pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel, primárně pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Potřeba realizace projektu byla vyvolána stářím a nevyhovujícím technických stavem stávajícího dopravního automobilu SDH Petřvald. Cílovou skupinou projektu budou zejména obyvatelé hasebního obvodu JPO III Petřvald a JSDH Petřvald. Projekt bude realizován v ORP Kopřivnice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 512 683,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 266 944,16 Kč
 
Celková částka: 1 779 628,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena