Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec Králové

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002472
Zahájení projektu: 22. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení simulátoru pro nácvik zdravotních technik do zařízení Věž stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje nacházejícího se v prostorách výjezdové základny v Hradci Králové. Pořízeno bude celkem jedenáct simulátorů, které budou využívány především v rámci centrálních školení členů ZZS KHK.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 637 513,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 171 325,83 Kč
 
Celková částka: 7 808 839,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena