Snížení energetické náročnosti BD Březinova 4046, Jihlava

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek obytného domu Březinova 4046/118,Jihlava
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009206
Zahájení projektu: 19. 3. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektovaný rozsah rekonstrukce BD-Obvodové stěny budou zatepleny KZS v různých variantách - pomocí EPS 70F šedý tl. 140 mm, 190 mm, 180 mm, 40 mm. Střecha bude zateplena MW tl. 240 mm. Strop a stěna vstupního vestibulu budou zatepleny MW tl. 120 mm. Bude vyměněna část oken - doposud dřevěná okna - za nová plastová + 4 nové lodžiové sestavy. Stávající balkony budou nahrazeny novými zavěšenými lodžiemi + 4 úplně nové. Nově pak bude také osazena nástavba střechy - nově valbová.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 944 799,20 Kč
Národní soukromá částka: 2 917 198,80 Kč
 
Celková částka: 4 861 998,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena