Rekonstrukce lipové aleje k zámku Konopiště

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03176
Zahájení projektu: 16. 4. 2009
Ukončení projektu: 29. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Zámecký park Konopiště je součástí národní kulturní památky SZ Konopiště vyhlášené nařízením vlády č.132/2001 Sb. Leží ve členité, dosti zvlněné krajině v nadmořské výšce 340m. Vzhled parku se měnil v závislosti na průběhu stavebního vývoje zámku. Přes barokní etapu, založenou z důvodů terénních a prostorových, formou terasových zahrad až do období kolem roku 1830, kdy byly tyto zahrady za posledního majitele šlechtické rodiny Vrtbů změněny v přírodně krajinářský park. Nástupem arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, byla zahájena vlekolepá úprava celého areálu parku, včetně realizace Růžové zahrady se skleníky pro teplomilné rostliny. Kompozice parku využila přirozené modelace terénu, umožňující zajímavé výhledy a průhledy parkem na dvě jeho hlavní dominanty - zámek a rozsáhlý Zámecký rybník. Základní kostru parkových ploch tvoří domácí dřeviny, které byly cílevědomě doplňovány cizokrajnými dřevinami. Park tak nabyl i významu sbírkové zahrady a stal se jedním z našich největších a nejkrásnějších, ale také i dendrologicky nejvýznamnějších parků. Park vznikal ve zralém období krajinářské tvorby a tuto podobu si zachoval dodnes. Na jedinečnost parku a blízkého okolí i v dnešní době, poukazuje založení naučných stezek v tomto areálu v roce 2004 "Historie a příroda konopišťského zámeckého parku" a "Lesní stezka Ferdinanda d´Este" v roce 2006.

Vzhledem ke stáří dřevin v celém areálu parku a v současnosti i vlivem nepříznivých klimatických podmínek v posledních letech (roky s podprůměrnými srážkami, několik větrných vichřicí) dochází k celkovému zhoršení zdravotního stavu dřevin, až k jejich odumírání. V některých případech má na tento stav vliv již špatný způsob založení porostů, z méně kvalitního výsadbového materiálu a nedostatečná následná péče.

Řešení představují postupné dosadby a obnovy porostů s cílem udržet historicky, krajinářsky a esteticky významnou lokalitu zámeckého parku Konopiště. Aktuálně se jedná o obnovu lipové aleje k zámku, která vychází z projektové dokumentace: Konopiště - zámecký park, Obnova východní aleje vypracované ing.Krejčovou. V roce 2009 byla alej nově osázena vzrostlými alejovými stromy lípy srdčité (Tilia cordata) kultivar Greenspire o minimální výšce kmene 2,2m a obvodu kmene 16-18cm, v celkovém počtu 21ks.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 123 658,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 21 822,00 Kč
 
Celková částka: 145 481,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena