Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.03581
Zahájení projektu: 1. 8. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice vytváří koncepční řešení vegetačních úprav na území Národní kulturní památky (dále jen NKP) Slovanské hradiště v Mikulčicích. V rámci projektu bude prováděna odborná kvalitní údržba na základě jednotného management plánu, podle něhož je území rozděleno na 9 kompozičních úseků, ve kterých budou vegetační úpravy probíhat. Komplexní řešení vegetačních úprav v lokalitě a následné péče je nezbytné kvůli prezentaci významnéarcheologické památky i revitalizaci a ochraně přírody z pohledu vlastníka starajícího se o údržbu území.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 763 879,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 134 802,00 Kč
 
Celková částka: 898 682,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena