Revitalizace Svatého kopce - podpora biodiverzity

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO KADAŇ
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.01470
Zahájení projektu: 8. 1. 2009
Ukončení projektu: 7. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Odstranění výmladků akátu a šeříku, s určitou tolerancí odstranění růže šípkové a trnky na ploše 2,444 ha (plocha III Studie revitalizace Svatého kopce v Kadani) včetně skalních partií. Protěžování jedinců přirozené skladby - zejména skalníků.
Redukce expanzivních druhů dřevin a křovin - akátu, jasanu, šeříku, bezu, s ponecháním a protěžováním jedinců přirozené skladby, zejména dubu. Na ploše 0,7740 ha (plocha XII Studie revitalizace Svatého kopce v Kadani - mimo předpis LHP).
Výsadba v druhovém složení: dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, jeřáb břek a muk, líska obecná.
Na stepní loučce odstranění expanzivního náletu akátu, odstranění růže šípkové na ploše cca 400 m2. Pro akci byla zpracována projektová dokumentace, položkový rozpočet a vydáno stanovisko stavebního úřadu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 149 027,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 26 298,00 Kč
 
Celková částka: 175 325,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena