Energetické úspory BD Liliová 655, Kralovice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků Liliová 655, Kralovice
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001906
Zahájení projektu: 15. 3. 2016
Ukončení projektu: 26. 9. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je dosažení energetických úspor rekonstrukcí bytového domu v Kralovicích, Liliová 655. Bude zateplena obálka domu - fasáda a střecha a vyměna nevyhovující okna.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 667 446,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 557 374,03 Kč
 
Celková částka: 2 224 820,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena