Svoz stavebních a demoličních odpadů a bioodpadů na Kutnohorsku

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Roman Sádlo
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02490
Zahájení projektu: 11. 12. 2009
Ukončení projektu: 29. 1. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt má zajistit oddělený sběr, shromažďování a manipulaci se stavebními a demoličními odpady zejména fyzických osob a s biologicky rozložitelnými odpady komunálního typu. K tomuto účelu bylo pořízeno svozové vozidlo vybavené nástavbou
pro svoz kontejnerů a hydraulickou nakládací rukou a 15 velkoobjemových kontejnerů. Díky projektu se zvětší svozová oblast, sníží se náklady na svoz a zvýší se množství využitého odpadu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 219 854,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 391 738,00 Kč
Soukromé zdroje: 290 176,00 Kč
 
Celková částka: 2 901 768,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena