Rozšíření a modernizace sběrného dvoru, Český Těšín

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Český Těšín
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00304
Zahájení projektu: 6. 8. 2008
Ukončení projektu: 9. 1. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řešil zlepšení nevyhovujícího stavebně-technického stavu areálu a modernizaci sběrného dvoru. Došlo k následné realizaci stavby rozšíření sběrného dvora. Byla provedena úprava zpevněných ploch a stavba přístřešků pro kontejnery, skladovací haly a oplocení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 467 762,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 611 958,00 Kč
 
Celková částka: 4 079 720,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena