Skladová a administrativní hala Dalovice

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003204
Zahájení projektu: 15. 2. 2017
Ukončení projektu: 15. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 15. 11. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je rozvoj sociálního podniku "Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o." a vytvoření 3 nových pracovních míst pro zdravotně postižené. V rámci projektu budou realizovány stavební úpravy objektu skladová a administrativní hala Dalovice, čímž dojde k rozšíření prostorových kapacit sociálního podniku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 900 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena