Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: COMTES FHT a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.1.00/13.00085
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 27. 12. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt ?Nanotitan ? Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace? počítá se zavedením výroby nanostrukturních titanových polotovarů a polotovarů z jiných materiálů ve společnosti COMTES FHT a.s. pro použití v lékařských aplikacích jakojsou dentální a kostní implantáty. Ultrajemné (nano) struktury v kovovém materiálu lze dosáhnout pomocí opakovaného průběžného protlačování za studena nebo polotepla. Nanotitan ? nTi předurčují pro tyto aplikace jeho výjimečné mechanické vlastnosti a biokompatibilita se živou tkání.
Zavedení výroby předcházel dlouhodobý vývoj technologií tváření materiálů extrémní deformací v rámci ?Výzkumného záměru MŠMT ? MSM26316919?. Z pohledu zavedení výroby nanotitanu byl nejdůležitější vývoj technologieECAP. Jedná se o protlačování kanálem s úhlem 90°-120° bez změny průřezu. Stejný princip bude využit v kombinaci s průběžnou technologií Conform?. Po úspěšném zavedení výroby se společnost COMTES FHT a.s. stane prvním průmyslovým dodavatelem nanostrukturního titanu v celosvětovém měřítku.
Zavedení výroby vyžaduje zakoupení linky pro průběžné protlačování typu Conform? a obráběcího centra pro výrobu nástrojů. Pro využití plného potenciálu linky Conform? a umožnění zpracování různých materiálů je nezbytná znalost fyzikálních a mechanických vlastností sledovaných materiálů. Nezbytnou znalostí při výrobě materiálů s nanostrukturou jsou přetvárné charakteristiky materiálu od quasistatických až po dynamické rychlosti zatěžování. Znalost těchtoveličin umožní optimální nastavení parametrů technologického procesu pro dosažení požadované mikrostruktury s využitím potenciálu zařízení Conform? při dosažení maximální životnosti použitých nástrojů. Pro měření deformačních charakteristik při vyšších rychlostech deformace (nad 0,5m/s) je nutná koupě zkušebního padostroje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 140 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 260 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 6 600 000,00 Kč
 
Celková částka: 15 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena