SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí - Odborné vzdělávací centrum

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/05.00386
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Kromě rekonstrukce a modernizace haly č. 3 v areálu dílen Hylváty bylo pořízeno také nové materiálně-technické vybavení, které bylo nezbytné pro zavedení moderních metod výuky na úseku praktických činností. Žáci, kteří si díky novému modernímu vybavení dílen osvojí požadované kompetence a dovednosti ještě před ukončením studia, získají po absolvování školy mnohem lépe uplatnění na trhu práce a usnadní se jim vstup do prvního zaměstnání .

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 294 939,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 993 224,00 Kč
 
Celková částka: 13 288 163,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena