Realizace komplexních opatření pro snížení spotřeby energií

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: MEPHACENTRUM, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/11.20007
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Zlepšení tepelně technických vlastností budovy, zavedení a modernizace systému měření a regulace

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 589 964,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 809 994,00 Kč
Soukromé zdroje: 8 099 937,00 Kč
 
Celková částka: 13 499 895,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena