Rozšíření vývojových kapacit ŠKODA AUTO a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ŠKODA AUTO a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.2.00/13.00081
Zahájení projektu: 27. 9. 2010
Ukončení projektu: 1. 1. 2014
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu společnosti ŠKODA AUTO je rozšíření vlastní výzkumné a vývojové infrastruktury a to zvýšením kapacit specializovaných vývojových pracovišť zaměřených na flexibilní stavbu vývojových (předsériových) vozů a dynamické testování celých vozů i jednotlivých součástek. Vlastní projekt je rozdělen do dvou aktivit.

První aktivitou je pořízení nových, značně inovativních technologií do tzv. Dynamické zkušebny (DZ), která se v rámci procesu vývoje zaobírá testováním fyzikálních a materiálových vlastností inovovaných automobilových dílů a celých vozů a jejich životnostními zkouškami. Úkolem DZ je provádět dlouhodobé zkoušky a to jízdního, laboratorního a životnostního typu. DZ také zkoumá simulaci používání celých vozidel, stabilitu konstrukčních prvků, působení torzních aj. sil na karoserii atp. DZ je povinna testovat každou novou modelovou řadu, jednotlivé variace vozu a použití nových součástek. Současné technické vybavení DZ a její prostorová kapacita neumožňují tento úkol v celém rozsahu naplňovat a tak se řada testů provádí u externích partnerů. Realizace tohoto projektu umožní využívat DZ v plném objemu dle norem a potřeb ŠA.

Druhou aktivitou je nákup moderní automatické linky pro stavbu vývojových (předsériových) vozů v rámci tzv. Pilotní haly. Tato technologie zajistí optimalizaci této části vývoje tak, aby v sobě zahrnoval technologická a procesní omezení sériové výroby, srovnatelnost kvality vývojových (předsériových) vozů s vozy ze série (např. pevnost),dálepřesné dodržení všech parametrů a požadavků, získání dalšího know-how uplatnitelného v následné sériové výrobě a možnosti dalšího testování, inovací a rozvoje náročných technologických postupů.

Výše uvedené aktivity budou doplněny o potřebné stavební práce a úpravy nemovitostí.

Prvotřídní VIK jednoznačně posune automobily značky ŠKODA AUTO a.s. na vyšší kvalitativní úroveň a zefektivní vývoj nových modelů vozů. Veškeré technologie budou využity pouze pro výzkumné a vývojové účely.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 147 180,00 Kč
Soukromé zdroje: 67 720 772,00 Kč
 
Celková částka: 112 867 952,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena