Zvířecí krematorium Chodov

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: SOULS IN PET HEAVEN s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000194
Zahájení projektu: 11. 10. 2015
Ukončení projektu: 30. 6. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Vybudování nového sociálního podniku - zvířecího krematoria pro zvířata ze zájmových chovů v sociálně vyloučené lokalitě, které bude nabízet službu - individuální kremaci (zpopelnění) vč. dalších doplňkových služeb a prodeje produktů s touto službou související. Společnost umožní začleňování osob sociálně vyloučených na pracovní trh. Projekt zahrnuje - nákup pozemku, vybudování novostavby, pořízení technologií, zařízení, vybavení a služeb potřebných k zahájení provozu zvířecího krematoria.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 391 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 598 500,00 Kč
 
Celková částka: 3 990 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena