Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002425
Zahájení projektu: 21. 7. 2016
Ukončení projektu: 28. 3. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřený na stavební úpravy a pořízení vybavení Střední školy rybářské a vodohospodářské ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Cílem je rovněž zajištění sociální inkluze, bezbariérovosti školy a konektivity. V rámci projektu dojde také k úpravám venkovního prostranství a bude probíhat spolupráce s dalšími 5 školami, Zemědělskou fakultou JČU a jedním potenciálním zaměstnavatelem - Rybářstvím Třeboň a.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 249 800,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 691 141,28 Kč
 
Celková částka: 37 940 942,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena