Rizika přestupu dětí mateřských škol do základní školy a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, metod a postupů, včetně využití ICT.

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0022
Zahájení projektu: 12. 11. 2008
Ukončení projektu: 1. 11. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Tímto projektem chceme řešit problematiku přestupu žáků mateřských škol do škol základních. Chceme se zaměřit na žáky se speciálními vyučovacími potřebami, na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i na žáky nadané. Aktivity budeme realizovat v Moravskoslezském regionu. Naším úkolem bude testování šestiletých žáků, vytvoření individuálních plánů, přípravného kurzu pro děti a rodiče, uspořádání cyklu seminářů na téma - interaktivní výuka, tvorba výstupů tohoto semináře a vytvoření školního poradenského pracoviště.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 696 281,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 122 873,00 Kč
 
Celková částka: 819 155,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena