Rekonstrukce budovy bývalé školy na MŠ Letkov

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Letkov
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000628
Zahájení projektu: 15. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření kapacit pro umístění 20 dětí předškolního věku v obci Letkov, které bude dosaženo přestavbou budovy bývalé obecní školy v obci Letkov. Cíle bude dosaženo podporou investic do přestavby budovy bývalé školy a pořízení nezbytného vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Realizací projektu bude zajištěna dostupnost infrastruktury předškolního vzdělávání v území obce Letkov, kde je vysoký nedostatek těchto kapacit.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 164 318,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 087 820,90 Kč
 
Celková částka: 7 252 139,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena