Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0170
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt reaguje na potřebu posílení odborné úrovně pedagogů výchovných zařízení a je prioritně zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí u dětí dlouhodobě umístěných v těchto zařízeních. Během projektu bude proškoleno 45 pedagogů s přímým vlivem na 150dětí. Jedná se o děti, které jsou znevýhodněné svým původním sociálním prostředím anebo se projevují problémovým chováním. Cílem projektu je pozitivní nasměrování a změna chování ohrožených dětí.
Projekt přináší nabídku systematického a dlouhodobéhomotivačního programu s prvky zážitkové pedagogiky, do kterého se cílová skupina může zapojit. Účast v programu umožní dětem zažít úspěch a zvýšit tím své sebehodnocení. Úspěch s nimi mohou sdílet i jejich nejbližší, což pozitivně ovlivňuje rodinné adalší vazby cílové skupiny. Konečným efektem je zvýšení připravenosti dětí pro samostatný osobní, rodinný a společenský život a úspěšný vstup na trh práce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 125 007,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 727 942,00 Kč
 
Celková částka: 4 852 950,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena