Rekonstrukce MŠ Slatinice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Slatinice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000692
Zahájení projektu: 9. 10. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

V rámci rekonstrukce objektu MŠ budou vybudována 2 nová oddělení s kapacitou 24 a 16 dětí. Celkem 40 dětí. Vzhledem k tomu, že v rámci řešeného projektu není stavebně zasahováno do stávajících prostor MŠ, uvádíme jako cílovou hodnotu monitorovacího indikátoru pouze kapacitu nové nástavby tj. 40 dětí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 049 344,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 185 178,49 Kč
 
Celková částka: 21 234 523,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena