Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt II

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001379
Zahájení projektu: 19. 5. 2016
Ukončení projektu: 27. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Základním přínosem projektu je zlepšení dostupnosti kvalitní lékařské péče neboť kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče (ať již jde o diagnostiku nebo například rehabilitaci) určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle, dostane do další vysoce specializované péče, a jak rychle se po této péči vrátí do svého přirozeného prostředí. Vzhledem k tomu, že kvalita návazné péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadovaná péče, hraje úroveň infrastruktury důležitou roli.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 48 030 950,00 Kč
Národní soukromá částka: 8 476 050,00 Kč
 
Celková částka: 56 507 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena