OBNOVA LŮŽKOVÉHO VYBAVENÍ V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001242
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 15. 7. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova lůžkového vybavení pro dospělé i dětské pacienty pomocí užití nejnovějších technologií a poznatků z oblasti vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví, pro zajištění vysoké kvality poskytované následné péče. Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Cíl projektu bude naplněn prostřednictvím pořízení 350 ks elektricky polohovatelných nemocničních lůžek s příslušenstvím. Bude realizováno dodavatelsky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 793 552,50 Kč
Národní soukromá částka: 2 787 097,50 Kč
 
Celková částka: 18 580 650,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena