Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ministerstvo vnitra
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000494
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt reaguje na nedostatečnou připravenost HZS ČR na řešení a řízení rizik vyvolaných změnou klimatu (sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy). Cílem projektu je zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu, která umožní zajistit rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Cíle bude dosaženo pořízením specializované techniky a prostředků pro HZS ČR a jejich umístěním v exponovaných územích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 600 229 200,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 105 922 800,00 Kč
 
Celková částka: 706 152 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena