Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003203
Zahájení projektu: 7. 6. 2016
Ukončení projektu: 17. 9. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizace projektu pokryje nedostatečnou odolnost území ORP Přerov vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a novými riziky. Realizací projektu dojde k vybudování stanice Přerov HZS Olomouckého kraje v nové dislokaci (ORP Přerov). Nová dislokace stanice umožní nasazení sil a prostředků HZS kraje v přijatelné reakční době; současně budou eliminovány opakující se výskyty mimořádných událostí ohrožující výkon služby na stanici, zejména ohrožení únikem nebezpečných látek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 201 281 061,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 35 520 187,38 Kč
 
Celková částka: 236 801 249,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena