Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče ve FN Plzeň

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Plzeň
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001177
Zahájení projektu: 11. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zlepšení poskytovaných zdravotních služeb v oborech definovaných jako obory návazné péče. Zlepšení péče bude dosaženo obnovou a modernizací vybavení pracovišť, významných pro poskytování návazné péče. Jde o techniku, která je v současné době amortizovaná a fyzicky a morálně zastaralá, ale je nezbytná pro poskytování návazné péče v daném rozsahu. Obnova zobrazovací techniky v areálu Bory přispěje ke zkvalitnění péče o nemocné ošetřované v základních medicínských oborech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 57 519 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 150 500,00 Kč
 
Celková částka: 67 670 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena