Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Zámrsk
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000031
Zahájení projektu: 20. 1. 2016
Ukončení projektu: 28. 4. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je v souladu s vyhlášenou výzvou posílit vybavení JSDH Zámrsk technikou k zajištění činností spojených s řešením mimořádných událostí způsobených extrémním suchem. Žadatelem projektu je obec Zámrsk, která se nachází ve správním území ORP Vysoké Mýto. Toto území je charakteristické zvýšeným rizikem mimořádných událostí způsobených suchem a haváriemi nebezpečných látek. Z důvodu předcházení těmto rizikům bude pořízena velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 972 936,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 230 518,25 Kč
 
Celková částka: 8 203 455,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena