Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002931
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění adekvátní odolnosti stanice Zlín HZS Zlínského kraje vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu. Na základě realizace projektu dojde k zajištění připravenosti složky IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 116 516 430,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 561 723,07 Kč
 
Celková částka: 137 078 154,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena