NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430
Zahájení projektu: 7. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší novostavbu objektu oddělení psychiatrie a klinické psychologie v NPK, a.s. Pardubické nemocnici. Projekt je zaměřen na vyrovnání postavení nemocných v systému zdravotní péče v ČR a na posílení sociálního začlenění. Díky realizaci projektu dojde k umožnění přístupu ke kvalitním zdravotním službám v regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 220 179 158,18 Kč
Národní soukromá částka: 38 855 145,57 Kč
 
Celková částka: 259 034 304,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena