ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysocespecializované intenzivní péče v perinatologii

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ústav pro péči o matku a dítě
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt předkládaný Ústavem péči o matku a dítě (ÚPMD), jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví a jako perinatologického centra poskytující vysocespecializovanou péči se zaměřil na modernizaci přístrojového vybavení. Cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytované péče v perinatologickém centru, které bude dosaženo pořízením moderního přístrojového vybavení dle standardu vybavenosti stanoveného pro specializovaná centra věstníkem MZ částka 2/2014.

Přečtěte si celou reportáž na webu Deníku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 52 461 252,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 533 747,50 Kč
 
Celková částka: 69 995 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena