Národní základna humanitární pomoci

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: MINISTERSTVO VNITRA
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/01.05949
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt řeší problém Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) spojený s logistikou v oblasti příjmu a poskytování humanitární pomoci, kdy chybí jeden centrální sklad pro organizaci příjmu a poskytování humanitární (věcné a technické) pomoci poskytnuté zahraničními dárci České republice nebo Českou republikou příjemcům v zahraničí.Projektem MV-Generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR) bude vytvořena "Národní základna humanitární pomoci" (logistická základna), která umožní poskytnutou pomoc efektivně přijímat, organizovat její urychlené převzetí, roztřídit, uskladnit, skladovat po nezbytnou dobu, expedovat na místo určení v ČR nebo v členském státě EU či jinde ve světě.Hlavním výsledkem projektu je vybudování 2500 m2 kapacit pro efektivní zajišťování humanitární pomoci a pořízení odpovídajícího vybavení - techniky pro příjem, třídění a expedici pomoci.Základna vznikne v obci Zbiroh rekonstrukcí objektu v majetku MV-GŘ HZS ČR a bude připravena na zapojení do záchranných struktur EU.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 413 057,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 778 777,00 Kč
 
Celková částka: 45 191 834,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena