Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov příspěvkové organizaci

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001469
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 15. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova a pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech. Jedná se o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni. Cílem je zlepšit kvalitu a dostupnost péče o pacienty i zkvalitnit poskytovanou léčbu v Nemocnici Vyškov p. o. Projekt je dvouetapový s realizací do 15.12.2018 a celkovými náklady ve výši 98 998 667 Kč.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 81 725 793,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 422 198,93 Kč
 
Celková částka: 96 147 993,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena