ZZS OK - Modernizace výcvikových středisek

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005027
Zahájení projektu: 5. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je pořízení simulačních technologií, technického a technologické vybavení a školicích pomůcek nezbytných pro výuku, zvyšování erudice a zdokonalování postupů řešících kritické situace. Simulátory budou určeny pro školení jak jednotlivců, tak i týmů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 446 476,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 784 672,35 Kč
 
Celková částka: 5 231 149,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena