Novostavba mateřské školy v Semilech

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Semily
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901
Zahájení projektu: 30. 5. 2018
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba objektu nové mateřské školy v pasivním standardu za účelem navýšení kapacity. Jedná se o jednopodlažní objekt ve tvaru dvou vzájemně propojených kruhů. V každém z kruhů budou třídy mateřské školy, ve středu se budou nacházet obslužné prostory - technické zázemí, gastro-provoz.V budově bude umístěna Mateřská škola Treperka. Na pozemcích p.č.4031/5, 4031/6, 4033/1 a 4033/4 v k.ú. Semily. Stávající objekty budou zdemolovány.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 77 732 554,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 717 509,55 Kč
 
Celková částka: 91 450 064,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena