Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000535
Zahájení projektu: 6. 5. 2015
Ukončení projektu: 31. 1. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Žadatel o dotaci, Statutární město Brno, městská část Jehnice se rozhodl k přístavbě Mateřské školy z důvodu dlouhodobého nedostatku kapacit pro děti předškolního věku. Cíle projektu jsou zvýšení kapacity MŠ o 16 dětí, možnost přijímat děti před dovršením věku 3 let a umožnění dřívějšího návratu rodičů dětí do zaměstnání. Cílů bude dosaženo přístavbou nového objektu, propojeného se stávající budovou ZŠ a MŠ spojovacím krčkem. Projekt je v době podání žádosti o dotaci již v realizaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 960 802,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 934 259,30 Kč
 
Celková částka: 32 895 062,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena