Modernizace ZŠ Náměšť na Hané

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Náměšť na Hané
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003611
Zahájení projektu: 9. 9. 2016
Ukončení projektu: 8. 1. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity ZŠ v Náměšti na Hané, a to vybudováním tří nových kmenových tříd a k modernizaci a vybudování odborných učeben, bude pořízeno vybavení budov a učeben, zajištěna vnitřní konektivita školy. Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti zařízení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb a úpravy venkovního prostranství.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 182 590,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 443 986,58 Kč
 
Celková částka: 69 626 577,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena