Mateřská škola Pacov

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Pacov
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000459
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 2. 11. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem záměru je výstavba nového objektu MŠ, kdy dojde k demolici stávající školky a k výstavbě nového objektu hlavní budovy a pěti pavilonů. Cílem projektu je navýšení kapacity o 20%, což odráží každoroční neuspokojenou poptávku po umístění dětí do mateřské školy Za Branou. Realizací projektu dojde k odstranění bariér, zvýšení kvality výuky, rozšíření zájmových aktivit, zavádění nových metod pro děti se speciálními potřebami a ke zkvalitnění environmentální a dopravní výchovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 51 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 60 000 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena