Vybudování polytechnické učebny - rozšíření a inovace polytechnického vzdělávání na ZŠ Svitavy, Felberova 2

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Svitavy, Felberova 2
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003252
Zahájení projektu: 15. 3. 2016
Ukončení projektu: 23. 12. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětný projekt je zaměřen na vybudování odborné polytechnické učebny, díky které vznikne podnětné prostředí v oblasti technického vzdělávání jak pro žáky, tak i pro učitele v kompetencích digitálního,technického i řemeslného vzdělávání. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si, bez ohledu na své individuální schopnosti, zajímavou práci s různým materiálem nebo technologiemi. Součástí projektu je zároveň zajištění celkové bezbariérovosti školy, vnitřní konektivity školy a drobné úpravy zeleně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 886 664,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 391 764,29 Kč
 
Celková částka: 9 278 429,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena